MAKALELER

SUÇ SORUŞTURMASINDA OLAY YERİNDE PERSONEL VE İŞLEVLERİ

2013-09-12T10:00:00

Polisin, yürüttüğü suç soruşturmasının en önemli bölümlerinden birisi olay yeri inceleme ve delil toplama sürecidir. Özellikle suç işlenirken mağdur-sanık-alan mücadelesinin olduğu olaylarda (tecavüz, öldürme, şiddet, hırsızlık vb.) bunlar arasında etkileşim vardır. Olay yerinde çeşitli nesneler fiziksel çevresi ile temas eder. Her temas da olay yerinde bir iz bırakır. Olay yerlerinde bulunan bulgulardan başarılı sonuçlar elde etmek için olay yerinin incelenmesinde idare ve yönlendirmenin çok iyi yapılması gerekir.

Olay haber alındığında, özellikle büyük olaylarda, birçok ekip olay yerine gelir. Bu gibi durumlarda, her birimin (karakol ekibi, soruşturma birimi, bölge ekibi vb.) kendi açısın¬dan bilgi almak istemesi, aldıkları bilgileri üstlerine iletme ve üstlere olayın detaylı bilgile¬rini verme telaşı içinde olmaları, olay ve olay yeri ile ilgili önemli hususların göz ardı edil¬mesine neden olarak olay yerinde koordinasyon eksikliğine sebebiyet vermektedir.

 

makalenin devamı-->